Tổng thống Trump Một lượng lớn bằng chứng sẽ được đưa ra vào ngày 6/1. Washington cảnh báo bạọ độngtintuc24hol #tintuc Tổng thống Trump: Một lượng lớn bằng chứng sẽ được đưa ra vào ‘ngày phán xét’ Tổng thống Donald Trump tiết lộ số lượng bằng chứng về …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *