Tổng thống Trump kháng cáo, Tòa án Tối cao đợi xong lễ nhậm chức. Cập Nhật Bầu cử mỹ 2020 28/12tintuc24hol #tintuc Tổng thống Trump kháng cáo, Tòa án Tối cao đợi xong lễ nhậm chức Ông Trump thẳng thừng chỉ trích Tòa án tối cao “bất tài, yếu kém” Ông …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *