Stunderna med Donald Trump ingen kommer glömma – hans mest minnesvärda bilder som presidentDonald Trump har under sina fyra år som president haft stort inflytande på det internationella politiska klimatet. Ändå är det inte alltid detta som hamnat i fokus.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *