Ông Trump không tới, ai giao vali hạt nhân cho ông Biden trong lễ nhậm chức? | VTC NowVTC Now | Trong lễ nhậm chức, chiếc vali hạt nhân sẽ được chuyển giao cho Tổng thống Mỹ mới. Nhưng nếu ông Trump không tới, ai sẽ giao chiếc cặp này …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *