Bầu cử Mỹ 2020: Joe Biden Vs Trump ai sẽ chiến thắng? | VTC NowVTC Now | Sau 2 lần lỡ hẹn với Nhà Trắng, ông Joe Biden đã chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, thách thức quyền lực của ông …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *